ROT och RUT – en snabbguide om avdrag

Genom ROT-avdraget får du avdrag på skatten för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Tack vare rut-avdraget får du skatteavdrag för hushållsnära tjänster. RUT är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt.

Vi har sammanställt en liten guide om det viktigaste du behöver veta om du vill göra rutavdrag och rotavdrag.

Bakgrund till avdragen

ROT-avdraget kom 1993. Syftet var att stimulera byggbranschen genom skattelättnader för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

RUT-avdraget kom så sent som 2007. Det var två Centerpartister som låg bakom förslaget som presenterades i Riksdagen några år tidigare.

RUT var ett inte helt okontroversiellt bidrag. Förespråkarna menade att det minskar mängden svartarbete, gör att medelklassen kan ha råd med hushållsnära tjänster och att arbetare inom branschen kan få bättre lön. Motståndarna hävdade att bidraget skulle leda till ökad ojämlikhet och att pengarna behövdes bättre på annat håll.

Regler för ROT

Reglerna för rot har varierat genom åren. Mellan 2004 och 2005 kunde man göra en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden. Sedan dess har skattereduktionen minskats och är idag 30 procent. Dock har maxavdraget höjts. Idag gäller följande för ROT:

 • Avdrag på 30 procent av arbetskostnaden.
 • Maximalt 50 000 per person och år. Ett och samma hushåll får alltså göra ett större avdrag om det är fler personer som delar hushållet.
 • Hantverkaren får inte vara en närstående.
 • Hanterverkaren måste vara registrerad för F-skatt.
 • Inget avdrag får göras på materialkostnaden.
 • Endast personer som fyllt 18 år får göra avdrag.
 • Du måste äga bostaden där arbetet utförs och betala skatt i Sverige. Du måste ha betalat tillräckligt med skatt för att ha utrymme att göra ROT-avdrag.

Så gör du ROT-avdrag

När du anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad används en metod som kallas för fakturamodellen. Det innebär att du får en preliminär skattereduktion direkt på offerten och sedan den faktura som du betalar till hantverkaren. Skattereduktionen ligger på 30 procent.

Hantverkaren rapporterar in arbetet till Skatteverket och sedan dyker det upp automatiskt på din deklaration. Förutsättningen är att Skatteverket godkänner avdraget, men i de flesta fall brukar det gå igenom eftersom hantverkarna känner till reglerna väl.

Du som får ROT-avdrag behöver med andra ord inte gör något annat än att skriva under den blankett som hantverkaren har med sig. Där finns bland annat följande uppgifter:

 • Storytel
 • Nextory
 • Personnummer
 • Datum
 • Fastighetsbeteckning (bostadshus) eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (bostadsrätt).
 • Kostnad för arbetet inklusive moms
 • Underskrift

Tänk på att du måste betala arbetet elektroniskt, t.ex. med kort, banköverföring, fakturabetalning, Swish eller liknande. Om du betalar kontant får du inte göra RUT-avdrag.

Fusk kring ROT-avdraget

Det har förekommit en hel del fusk kring ROT-avdraget. Det vanligaste sättet att fuska är att det företag som utför arbetet anger en allt för liten materialkostnad och istället ökar kostnaden för arbetet. Det gör att företaget kan ge kunden ett bättre erbjudande jämfört med företag som inte fuskar.

Det är staten och i förlängningen vi skattebetalare som förlorar på fusket. Det fuskande företaget tjänar på det genom att få fler kunder. Kunderna i sin tur tjänar också på fusket genom att de inte behöver betala lika mycket för tjänsten.

Regler för RUT

RUT-avdraget gäller för flertalet tjänster i hemmet. Hit hör diverse hushållsnära tjänster – både vanlig städning, specialstädning och andra typer av tjänster. Till de vanligaste tjänsterna som RUT-avdraget omfattar hör:

 • I ett program eller en app på mobilen, surfplattan eller datorn
 • I en speciell e-boksläsare
 • Hemstädning
 • Storstädning
 • Flyttstädning
 • Fönsterputsning
 • Barnpassning
 • Trädgårdsarbete
 • Gräsklippning
 • Flytt
 • Röjning i trädgården
 • Snöröjning
 • IT-tjänster i hemmet (t.ex. fixa Internet)
 • Reparera vitvaror

För att få göra RUT-avdrag måste ett antal villkor vara uppfyllda. Följande regler gäller för RUT:

Så gör du RUT-avdrag

RUT-avdraget fungerar på samma sätt som ROT-avdraget. Du som anlitar hemstädning eller andra hushållsnära tjänster behöver bara signera den blankett som firman har med sig. Den firma som du anlitar rapporterar in kostnaden till Skatteverket. På den faktura som du betalar har RUT-avdraget redan gjorts. När det är dags att deklarera kommer beloppet att vara förtryckt på deklarationsblanketten.